FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Data: ............................................................................................................................
Numer zamówienia: .........................................................................................................
Imię i Nazwisko: ..............................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................
Telefon: ..........................................................................................................................

Data otrzymania towaru …………………………………………..

Numer zamówienia ……………………………………………

Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy:
……………………………………………………………….................................................................................
Właściciel rachunku ………………………………………………..................................................................

Towar który zwracam :

Nazwa Towaru……………………………………………………………………………………………………………..
Ilość ……………………...........................
Cena brutto ………………………………………..

Uwagi klienta : ……………………………………………………………………………………………………………….

......................................................................................................................


Oświadczam że znane mi są warunki zwrotu towarów określone w regulaminie sklepu donoofficial, w tym konieczność dołączenia do przesyłki niniejszego formularza oraz dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura) który dołączony jest do każdej przesyłki.


                                                                                      …………………………………….
                                                                                           (Podpis Klienta)

Wypełniony formularz prosze odesłać na adres :

Wyrwani Recordz/Video De Production

Magdalena Płaszczyca

Świętochłowice

ul.Granitowa 20/17

41-600